OM FORBUNDET

Uddannelsesforbundets medlemmer er lærere, ledere, vejledere og konsulenter, som kan findes i almene og erhvervsrettede uddannelser.

Uddannelsesforbundet organiserer lærere, ledere, vejledere og konsulenter. Vi har cirka 11.000 medlemmer. Du møder os især på tekniske skoler, på AMU og på voksenuddannelsescentre. Men det kan også være en af os, du møder, hvis du går på dit jobcenter eller starter på aftenskole.

 Her kan du se, hvor forbundets medlemmer har job:

 • Erhvervsuddannelser (eud)
 • AMU (arbejdsmarkedsuddannelser)
 • VUC (voksenuddannelsescentre)
 • Produktionsskoler
 • Daghøjskoler
 •  Designskoler
 • Erhvervsakademier
 • Jobcentre
 • Kommuner
 • Ministerier
 • Landbrugsskoler
 • Oplysningsforbund
 • Organisationer
 • Private virksomheder
 • TAMU-centre (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser)
 • Ungdomsskoler
 • Sprogcentre
 • Søfartsskoler
 • Maskinmesterskoler
 • Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere